Uppdaterat 2015-03-17

 

 

 Startsida

 Produkter

 Kontakt

 Info

 Certifikat

 På gång

 Partners

 Galleri


Per Johansson

För bra resultat måste man veta vad man gör!

Redan under Januari månad sår Åhus-Grönt sina första plantor.
De drivs upp till små plantor i växthus som sedan planteras ut i början av mars månad.
Plantorna sås och planteras kontinuerligt fram till augusti.
Allt för att få en utdragen skördeperiod.

Vi arbetar under mottot att producera bra grönsaker på ett rationellt sätt till marknadsmässiga priser på våra drygt 700 hektar mark.
Under högsäsong arbetar ca 200 anställda med sådd, odling, skörd, kvalitetssäkring, pallastning och transporter.

Vid skörden på fältet läggs grönsakerna direkt i sina lådor och här sker också den grundläggande kvalitetssäkringen; varje arbetslag har eget ansvar för att endast fullgoda exemplar kan passera. Alla lastpallar som sedan lämnar Åhus-Grönt kan i efterhand spåras till resp. arbetslag.
Det här är ett effektivt sätt att ständigt hålla kvalitetssystemet i trim.

Har koll på allt

Överhuvudtaget är dokumentationen under hela odlingsperioden minutiös hos Åhus-Grönt ­ allt för att i detalj kunna avgöra hur olika faktorer påverkar kvalité och skörderesultat. Det betyder att Per Johansson kan se till att plantor/utsäde, jordmån, gödningsgivor, bevattning och allt annat samverkar på bäst möjliga sätt. Med tanke på såväl konsument som miljö är produkterna från Åhus-Grönt naturligtvis IP-odlade.

Snabb nedkylning

Hållbarhet är en mycket viktig del av kvalitetsbegreppet och här spelar snabb nedkylning den kanske största rollen. Som en av få odlare i Sverige använder Åhus-Grönt en vakuumkyl, som effektivt kyler ner de pallagrade grönsakerna till några få plusgrader på mindre än en halvtimma. Det här ger en dramatisk förlängning av hållbarheten jämfört med traditionella kylmetoder. I kombination med förvaring i våtkyl och distribution med egna kylbilar har Åhus-Grönt skapat en obruten kylkedja som når ända fram till grossisten.